March 27, 2013

8tracks: midnight call


Predugo planiran mikstejp je ugledao svetlost dana (noći) + 8tracks mi je nesebično i zasluženo podari tako željno iščekivnu zlatnu medalju. Znam da nije olimpijsko zlato, ali za truta kao što sam ja, to je i više no dovoljno. Uživajte u mikstejpu, emocija je duži niz godina planirana.


I naravno trofej: